Läs mer... 

Gästrikemodellen 

Ppföljning Gastrikemodellen (3)
Gästriklands Ishockeyförbund

Uppföljning av U16-delen i Gästrikemodellen

För två veckor sedan träffades distriktets föreningar för att följa upp den nya U16-modellen som beslutades vid 2022 års årsmöte.

Modellen syftar till att skapa en god spelarutveckling samt underlätta för så många som möjligt att spela så långt upp i åldrarna som möjligt, med ambitionen om att det ska finnas minst ett lag per ishall.

Mötet inledes med en återblick på det arbete som genomfördes och följt av en presentation av nuläget från förbund samt Brynäs IF. De stora förändringarna från tidigare ligger i att man frångått upplägget med en sommartrupp, samt att Brynäs IF inte längre driver distriktslaget som istället fungerar som en egen separat verksamhet.

I efterföljande workshop lyftes flera positiva delar med den nya modellen upp. Bland annat att denna väg fortsatt framåt kan vara en väg för att minska antalet tidiga övergångar och på så sätt skapa ett större lugn i distriktet.

För fortsatt framgång krävs uppföljning, samarbete och en god dialog föreningar och förbund emellan.

Vid frågor om modellen, 
maila: sportungdom@gastrikehockey.com 

eller kontakta Olof Hansson, RF-SISU Gävleborg 
Tel: 072-355 19 85 | E-post: olof.hansson@rfsisu.se 

 

Hanna Södergren 24-03-23