Svenska Ishockeyförbundet inför korttidspermitteringar

Coronapandemin för med sig stora konsekvenser för samhället i stort och även för idrotten. Svenska Ishockeyförbundet tar därför ett långsiktigt ansvar och inför en ny period av korttidspermittering.

Projekt Unga Domare och Fair Play

Inför föregående säsong startade Gästriklands Ishockeyförbund projektet Unga domare och Fair Play. Projektet initierades för att skapa en god stämning och miljö i samband med våra ungdomsmatcher.