IMG 5842
Nathalie Andersson

Föreningsträff för att främja U16

Gästriklands Ishockeyförbund Sport och Ungdomskommittén har haft ett möte med de föreningar som ämnar anmäla ett U16-lag säsongen 24-25. 

Mål med föreningsträffen
· Vidmakthålla mångfalden - så många föreningar som möjligt på U16 nivå
· Hitta sätt att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt
· Föreningarna har konsensus i hur de hanterar spelartruppens storlek och övergångar/
förfrågan om övergångar samt att inte genomföra try out
· Inte tappa perspektivet;  vad är bra för distriktet – inte bara för föreningen. 
Hanna Södergren 24-04-27

Läs mer om....