Hem / Förälder / Kontakt / Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Styrelsen är distriktets högsta beslutande organ när årsmötet eller extra årsmöte inte är samlat.

Styrelsen kan överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till kommitté, enskild ledamot eller annat organ.

 

ORDFÖRANDE

Fredrik Molander

Tel: 070-6163368

Mail: This is a mailto link

   

VICE ORDFÖRANDE

Dick Wallström

Tel: 076-8271727

Mail: This is a mailto link

   

SEKRETERARE

Erik Tyldhed

Tel:

Mail: This is a mailto link

   

KASSÖR

Torbjörn Arkenäs

Tel:

Mail: This is a mailto link

   

LEDAMOT

Johanna Malmström

Tel:

Mail: This is a mailto link

   
 

LEDAMOT

Jonas Wiklund

Tel:

Mail: This is a mailto link

   
 

LEDAMOT

Arne Rooth

Tel:

Mail: This is a mailto link

   
 

LEDAMOT

Thomas Mörck

Tel:

Mail: This is a mailto link

   
 

LEDAMOT

Per Falkenström

Tel:

Mail: This is a mailto link

   

ADJUNGERAD LEDAMOT

Lars Öberg

Tel: 072-5548770

Mail: This is a mailto link

 

Verkställande utskott

Fredrik Molander, ordförande

Erik Tyldhed, sekreterare

Torbjörn Arkenäs

 

Hedersordförande

Stig Karlsson, Gävle

Anders Larsson, Stockholm

 

Hedersledamöter

Kurt Bohman, Valbo

Kjell Damberg, Gävle

Fredrik Molander, Gävle