Hem / Kort sammanfattning från årsmötet

Kort sammanfattning från årsmötet

Den 7 juni genomförde Gästriklands Ishockeyförbund ett digitalt årsmöte. Årsmötet gästades av Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson, som också ledde mötet där elva föreningar var representerade.

Fredrik Molander omvaldes som distriktsordförande på ett år. Dick Wallström, Per Falkenström, Johanna Malmström och Jonas Wiklund omvaldes som styrelseledamöter på två år. Utöver det valdes Hanna Södergren in som ledamot, även hon på två år.

På mötet gjordes också några små förändringar i stadgarna som direkt trädde i kraft. Bland annat vill Gästriklands Ishockeyförbund genom korrigeringarna arbeta mot en jämnare könsfördelning mellan kvinnor och män i styrelsen. Antalet platser i distriktsstyrelsen utökades från åtta till tio övriga ledamöter.

Det gjordes också en uppdatering kring kallelsen till mötet där den nu kan vara digital.

Med anledning av pandemin som på olika sätt påverkat verksamheten föreslog styrelsen halverade årsavgifter för föreningar till den kommande säsongen.

Gästriklands Ishockeyförbunds styrelse 2021–2022:

Ordförande: Fredrik Molander

Vice ordförande: Dick Wallström

Sekreterare: Erik Tyldhed

Kassör: Torbjörn Arkenäs

Ledamöter: Johanna Malmström, Arne Rooth, Per Falkenström, Thomas Mörck, Jonas Wiklund, Hanna Södergren, Lars Öberg, adjungerad.