Hem / Anläggning: Resultatet av frågeformuläret

Anläggning: Resultatet av frågeformuläret

Agne Olsson och Arne Rooth, anläggningskommittén i Gästriklands Ishockeyförbund har under senhösten och vintern intervjuat ishockeyföreningarna i Gästrikland om hur de upplever verksamheten utifrån ett anläggningsperspektiv.

I kartläggningen intervjuades representanter från respektive förening; Brynäs IF, GGIK, Hedesunda IF, Hille/Åbyggeby IF, Hofors HC, IK Huge, IK Sätra, Ockelbo HC, Sandvikens IK, Skutskärs SK, Strömsbro IF och Valbo HC.  

– Både jag och Agne kände att mötena med föreningarna var givande och lärorika. Det var mycket positivt och vi märker att det finns en vilja i föreningarna att fortsätta utveckla ishockeyn i Gästrikland. Bemötandet från föreningarna var väldigt bra och det var positivt att vi kunde träffas på föreningarnas hemmaplan, säger Arne Rooth, Gästriklands Ishockeyförbund.  

Första delen i frågeformuläret som låg till grund för studien behandlade istider och om föreningarna kan ha en fungerande verksamhet med de istider som de är tilldelade. Resultatet av intervjuerna visade att ungefär hälften av föreningarna i studien kan ha en fungerande verksamhet med de istider som de är tilldelade.  

– Bland de föreningarna som svarade nej var den generella bilden att föreningarna hade för få istider och att flertalet istider låg för tidigt på dagen.  

Den andra delen i studien behandlade utrustningen i ishallen. Även här var ungefär hälften av föreningarna nöjda med utrustningen som fanns i ishallen. Föreningarna som svarade nej saknade bland annat sarger för 3x3-spel, målburar och gym. Utöver det önskade en förening bättre ljudanläggning och en annan förening önskade bredband i ishallen. 

– Föreningarna driver på och gör ett bra arbete, men det som framkom kan förbättra ishallarna ytterligare, säger Arne Rooth. 

Gällande omklädningsrum, duschar och domarrum så har föreningarna mer att önska. Bara ett fåtal föreningar upplevde att omklädningsrummen, domarrummen och duscharna uppfyllde deras förväntningar.  

– Den generella uppfattningen är att det skulle behöva renoveras i flertalet ishallar. Några föreningar upplever också att det är svårt att få tillgång till omklädningsrum vid säsongsstart och säsongsslut då omklädningsrummen ofta delas med andra idrotter, exempelvis fotboll. Detta gör det bitvis svårt för föreningarna.  

– Ett flertal föreningar känner en trötthet och en viss uppgivenhet kopplad till anläggningsfrågor.  

Agne och Arne har redovisat studien för styrelsen i Gästriklands Ishockeyförbund. Styrelsen kommer nu att bearbeta det material och de reflektioner som framkommit. Styrelsen kommer sedan se över hur arbetet med anläggningsfrågor kan fortsätta samt hur styrelsen kan gå vidare med materialet.   

Har du frågor om studien kan du höra av dig till Arne Rooth.  
Arne Rooth, anläggningskommittén, Gästriklands Ishockeyförbund. This is a mailto link 

I Hedesunda byggs en ny ishall som förhoppningsvis har is i mitten av augusti.

Det byggs en ny ishall i Hedesunda. Förhoppningen är att det ska finnas is i mitten av augusti. 
Foto: Arne Rooth. 

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Tre Kronors huvudsponsorer
  • Logo Beijer
  • Logo Gjensidige Försäkring
  • Logo Scandic
Partners
  • Scandic
  • warrior